ZKO OTICE > Informace > Historie

Činnost v letech 1970 - 1979

ZKO Otice

Historie naší organizace sahá až k počátku 70. let. Tehdy byla kynologická organizace ještě vedena pod ČSCHDZ. V roce 1972 jsme přestoupili do Svazarmu. Začátky byly těžké. Původní cvičák byl v prostorách staré sokolovny, kde se také od roku 1974 začala opravovat klubovna. Členové propracovali mnoho brigádnických hodin. Kromě toho se účastnili různých akcí a také pořádali vlastní.

Rok 1970

V roce 1970 vstoupili do ČSCHDZ - ZSKO Otice chovatelé Lhotský, Havránek, Kapr, Tesař a Böhm. Z těchto členů se ustavila základní skupina a v létě se začalo cvičit na Sokolském hřišti. Počáteční stav byl 7 členů s necvičenými psy a fena Bessi z Opavské sopky J. Havránka s výcvikem. Jako hosté chodili cvičit také dva chovatelé z Opavy - Kašpárek a Kavecký, později také Vícha. Výcvik probíhal každou sobotu, cvičitel Josef Havránek

Rok 1971

V roce 1971 chodili cvičit majitelé psů bez organizování. Cvičili hlavně mladí se svými psy - Burda, Smoleň, Šimčík, Kuča, Honka, Štencel a Tymčík, ze starších pak Havránek a Kapr. Figurovali Glogar, Světlík a Zetka. Do cvičení se zapojili i ze sousedních obcí - Slavkov, Uhlířov, Kylešovice - chovatelé Klapetek, Řeháček, Spívala a Hříbek. Tento rok dále proběhl bez mimořádných akcí. Skupina se v tomto roce složila na zakoupení rukávu.

Rok 1972

V roce 1972 se začátkem roku ke členům Havránkové, Luchové, Lhotské, Kaprovi, Havránkovi, Klapetkovi, Zitkovi a Řeháčkovi přidali Honka, Hříbek, Šimčík a Spívala. V březnu byla podána žádost o vlastní organizaci - kynologickou sekci při ČSCHDZ. Této žádosti bylo vyhověno. Ustavující schůze se konala 13.09.1972, zakládajících členů bylo 12, do čela byl zvolen Josef Havránek. Začalo se cvičit pravidelně každou sobotu odpoledne, výcvik vedl Petr Honka. V tomto roce byla činnost členů velmi bohatá, zúčastnili se několika akcí a některé sami pořádali - první takovou akcí byl 1. Zimní partyzánský závod. Také byla zakoupena kronika.

Rok 1973

V roce 1973 byla činnost organizace zaměřena na zlepšení teoretických znalostí mladých členů a výcviku. Členové se zúčastnili školení výcvikářů. Kromě pořádání a účasti na mnoha akcích se našim členům podařilo probojovat do družstva SM kraje na Mistrovství ČSR (Havránek) a Mistrovství mládeže ČSR (Honka).

Rok 1974

V roce 1974 se konala výroční členská schůze. Hlavní činností v tomto roce byla dlouho plánovaná výstavba klubovny. Nejlepší možností byla oprava staré sokolovny, která stála hned vedle cvičiště. Oprava byla zahájena v červenci. Kromě mnoha brigádnických hodin se členové zúčastnili také několika akcí a pokračovali i v jejich pořádání.

Rok 1975

V roce 1975 se pokračovalo ve stavbě klubovny. Byla vymalována největší místnost, položen vodovod, upravena cesta ke klubovně a vybetonovány ostatní prostory v bývalé sokolovně. Velká část členů se zúčastnila přednášky o chovu německých ovčáků a také veterinární přednášky MVDr. Tichého. Opět jsme se zúčastnili několika akcí a pořádali vlastní akce. Čekala nás také velká změna organizační - celá složka se připravovala na přestoupení do Svazarmu.

Rok 1976

Tento rok byl významný tím, že naše organizace byla z ČSCHSZ převedena do Svazarmu. 09.01.1976 svolala ZO Svazarmu schůzi, které se zúčastnili zástupci všech klubů v okrese. Za kynology z Otic to byli Šafrán a Müller. Do rady Svazarmu byl zvolen Havránek. Na konci roku proběhlo na OV Svazarmu hodnocení, kde byli v rámci klubu a ZO Svazarmu vyhodnoceni nejlepší chovatelé a nejlepší výcvikáři. Z naší organizace to byli nejlepší chovatel A. Jurglová, nejlepší výcvikář F. Müller, v rámci okresu byl vyhodnocen jako nejlepší výcvikář J. Havránek a při hodnocení klubů a ZO Svazarmu v okrese Opava byla vyhodnocena jako nejlepší naše organizace!

Rok 1977

V roce 1977 se členové převážně věnovali přípravě psů na akce i pořádání vlastních akcí. Zúčastnili se také školení výcvikářů a chovatelů. Práce na klubovně příliš nepokročila. V soutěži organizací a klubů v okrese Opava jsme obsadili 2. místo za ZO Kynologie Kravaře - měli jsme nízkou chovatelskou činnost, za kterou bylo možné získat vyšší počet bodů.

z kroniky ZKO Otice