ZKO OTICE > Informace > Zpráva

Zápis z výborové schůze

30.01.2021 autor Výbor ZKO Otice

Zápis z výborové schůze ZKO Otice ze dne 30.1.2021

Z důvodů vládních opatření jednání proběhlo online prostřednictvím internetového připojení.

Online jednání přítomní:

Výbor: předseda Irena Pristašová, výcvikář Jitka Večerková, pokladní Marie Oravova, hospodář Jiří Schinzel

RK: Roman Šrom, Marie Světlíková, omluven Jan Lihotzký

Host: Lucie Jurčáková, Karel Mellar

Program:
1) Schválení nových členů
2) Kontrola členské základny, uhrazených členských příspěvků a neodpracovaných brigád.
3) zpráva o účetnictví za rok 2020
4) Kooptace

1) Od začátku roku 2021 požádalo o členství v ZKO Otice 5 osob:
4 dospělí – p. Radek Stříbný, p. Zdenka Satková, p. Marie Klimešová, p. Zuzana Radková
1 dítě – Gabriela Římanová
Všechny členy výbor jednohlasně přijal za členy ZKO Otice.

2) Pokladní ZKO informovala výbor o stavu členské základny, kdy v termínu uhradilo členské příspěvky 61 členů.

3) Pokladní výbor seznámila se zprávou o účetnictví ZKO Otice za rok 2020.
Výbor bere na vědomí.

4) Z důvodu náhlého úmrtí členky výboru - jednatelky ZKO Otice paní ing. Evy Remiasové se výbor rozhodl na její pozici kooptovat sl. Lucii Jurčákovou. Ta s výkonem funkce jednatelky výboru souhlasí.
Výbor kooptaci přijal jednohlasně.

Jednání výboru využila hlavní výcvikářka ZKO paní Jitka Večerková, která výboru vysvětlila svou pracovní vytíženost a záměr do podzimu se připravit na zkoušky rozhodčího z výkonu. Proto s omluvou na funkci výcvikáře v ZKO rezignovala. Na svou funkci ve výboru navrhla Karla Mellara. Pan Mellar s výkonem funkce souhlasí.
Výbor kooptaci přijal jednohlasně.

Sepsala Jurčáková Lucie

Zpět