Mimořádná členská schůze

28.04.2019

POZVÁNKA

NA MIMOŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI ZKO OTICE

Vzhledem k nenadálému úmrtí předsedy ZKO Otice Josefa Havránka je nutné opětovně zvolit nový výbor. Zveme Vás na mimořádnou členskou schůzi ZKO Otice, která se bude konat dne 28. dubna 2019 v 9:30 hodin v klubovně na cvičišti v Oticích.
Program:
 1. Zahájení
 2. Schválení programu
 3. Schválení jednacího a volebního řádu
 4. Volba volební komise
 5. Projednání odstoupení stávajících členů výboru a stávajících členů revizní komise
 6. Představení kandidátů na funkci členů výboru a na funkci členů revizní komise
 7. Volba výboru ZKO
 8. Volba kontrolního orgánu (revizní komise)
 9. Výsledky voleb
 10. Schválení usnesení
 11. Závěr

Žádáme všechny členy, aby se této schůze zúčastnili.

Irena Pristašová
místopředseda ZKO Otice


Zpět