Vyroční členská schůze

27.01.2019

Zveme Vás na schůzi ZKO Otice, která se bude konat dne 27. ledna 2019 v 9.30 hodin v klubovně na cvičišti v Oticích.

PROGRAM:

 1. Zahájení
 2. Schválení programu
 3. Schválení jednacího a volebního řádu
 4. Volba volební komise
 5. Zpráva předsedy
 6. Zpráva hospodáře
 7. Zpráva jednatele a pokladníka
 8. Zpráva revizní komise
 9. Zpráva p. Mellara o činnosti a výsledcích našich mládežníků
 10. Diskuze k předneseným zprávám
PŘESTÁVKA
 1. Představení kandidátů
 2. Volba výboru ZKO
 3. Volba kontrolního orgánu (revizní komise)
 4. Volba delegátů vč. náhradníků a kandidátů do orgánů KV a ČKS
 5. Výsledky voleb
 6. Seznámení s novými členy
 7. Plán činnosti a prací na rok 2019    
 8. Finanční rozpočet na rok 2019
 9. Diskuze
 10. Návrh usnesení, případné doplnění
 11. Schválení usnesení
 12. Závěr

Josef Havránek
předseda ZKO Otice


 

Zpět